جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

194متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 900ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

330متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

180متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

170متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

170متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top