جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 2.1ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز(برمیدان آزادی)

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 130ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هشتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 45ميليون اجاره : 3.6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد(براصلی خیابان)

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top