جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دیپلمات مسکونی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دیپلمات مسکونی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 15ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 15ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 60ميليون اجاره : 3.6ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکزشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top