جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 720ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 25ميليون اجاره : 3ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 25ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 25ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرباز

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top