جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قطران شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رشدیه

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه و سوله جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه روشن دشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 450متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top