جستجوی ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.6ميليون

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 3.5ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.015ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 4ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه خلدیرین

رهن : 70ميليون اجاره : 3.1ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top