جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

175متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top