جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.6ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.6ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top