جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 15متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 30سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top