جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 3.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top