جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 160ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 110ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه یازدهم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 170ميليون اجاره : 3.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top