جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5 * 2, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.99ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.86ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.116ميليارد

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه تهرانسر اصلی

قیمت کل : 2.4ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 4, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.335ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.272ميليارد

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,معاوضه در تهران منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

قیمت کل : 3.3ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 2, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.3ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top