جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.75ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 4.921ميليارد

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.95ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه سروش جنگل

قیمت کل : 12.95ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.47ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 1.632ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه رباط کریم

155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top