جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه رباط کریم

155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 1ميليارد

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

امتیاز جهت پیش فروش در تهران

قیمت کل : 656ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 1.531ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهاردهم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه شمال غرب, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 3.911ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top