جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در تهران منطقه شهرری

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.615ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.6ميليارد

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 2.901ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.22ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.85ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.921ميليارد

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه سروش جنگل

قیمت کل : 12.95ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top