جستجوی ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

رهن : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه جنوب شرقی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 2.275ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 4.4ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 196متری 17م, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت پیش فروش در تهران

قیمت کل : 3.921ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 4.26ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 1.218ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه 3تا 137 متری, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top