جستجوی ملک

آپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت پیش فروش در تهران

قیمت کل : 2.04ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 3.901ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 1.44ميليارد

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 80متری, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 8.9ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 3.301ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top