جستجوی ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 910ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 7.561ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه یک سال و نیم, شمالی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 1.19ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک سال و نیم, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 765ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک سال و نیم, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 810ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک سال و نیم, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 2.88ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top