جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه برق

قیمت کل : 1.3ميليارد

24متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.431ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.5ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.5ميليارد

245متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 1.419ميليارد

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 1.25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری سینما سعدی

قیمت کل : 1.5ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت و سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه پشت بیمارستان دنا

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top