جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 1.5ميليارد

180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کدیون

قیمت کل : 1.5ميليارد

2000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 144متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرداران

قیمت کل : 1.453ميليارد

3 خواب

سن بنا 12سال , درب از حیاط, نما اجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.456ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.456ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 1.296ميليارد

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top