جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه میرداماد

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.25ميليارد

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.45ميليارد

114متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.38ميليارد

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.27ميليارد

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, سیستم نقشه 7طبقه, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 1.28ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.26ميليارد

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top