جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.4ميليارد

960متر متر مربع

کاربری تولید مواد غذایی, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.5ميليارد

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

قیمت کل : 1.3ميليارد

9 خواب 485متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.302ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.25ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.42ميليارد

230متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب

سن بنا 25سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.28ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top