جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.25ميليارد

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.26ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.26ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top