جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.32ميليارد

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.46ميليارد

2 خواب

سن بنا , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 217متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.5ميليارد

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 11سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.48ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top