جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.38ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 1.5ميليارد

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.48ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی وحدت

قیمت کل : 1.495ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.386ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.387ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top