جستجوی ملک

زمین جهت فروش در منطقه صالقانی

قیمت کل : 1.29ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه چهارراه شهرداری

قیمت کل : 1.3ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 1.4ميليارد

5 خواب 303متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1.3175ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد

160متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه کاغذ, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top