جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.437ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 143متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 1.413ميليارد

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top