جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.32ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.32ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ادبیات

قیمت کل : 1.384ميليارد

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرزانگان

قیمت کل : 1.35ميليارد

232متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , نما آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, دونبش, نما اجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.35ميليارد

6 خواب 233متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.35ميليارد

5 خواب 233متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , دو نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top