جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار جمهوری

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.35ميليارد

سن بنا 7سال , درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.35ميليارد

1 خواب

سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما ترکیبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.314ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.32ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پل غدیر

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top