جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه برخیابان ابریشمی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه نخست, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 202متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.25ميليارد

1 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط و ساختمان, نما بدون نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.28ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه نوساز, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه آموزگار

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دونبش شمالی غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 1.35ميليارد

250متر متر مربع

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 1.265ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top