جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قره باغی ها

قیمت کل : 1.275ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.251ميليارد

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 15طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1.336ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 1.336ميليارد

3 خواب

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارسردارن

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.35ميليارد

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.39ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.39ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top