جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.45ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.45ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.45ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.45ميليارد

3 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.5ميليارد

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 25سال , دوبر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top