جستجوی ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 91.746ميليارد

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 33.1ميليارد

سن بنا قدیمی , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top