جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3.996ميليون

سن بنا قدیمی , دو نبش, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.1ميليارد

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.33ميليارد

سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.584ميليون

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 5

قیمت کل : 403.2ميليون

6 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.24ميليارد

5 خواب

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3.078ميليارد

6 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top