جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ارم

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : کارشناسي

151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 250ميليون

80متر متر مربع

کاربری معاوضه با ویلا, سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : کارشناسي

90متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.8ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.64ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 14ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top