جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 1ميليارد

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 2.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 21.77ميليارد

5 خواب 622متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.56ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 25.5ميليارد

5 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top