جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 4.171ميليارد

4 خواب 309متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سیستم نقشه مجوز 2 طبق اداری روش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مسکونی کلنگی جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان ابوذر جنب کوچه یاوری

قیمت کل : 1.12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 2.2ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2.52ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.05ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 7ميليارد

7 خواب 460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 3.96ميليارد

3 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 23سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top