جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.32ميليارد

116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 2.047ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 7.2ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2.25ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top