جستجوی ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار بهشتی

قیمت کل : 750ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 14.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.71ميليارد

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 3.575ميليارد

3 خواب 325متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 18.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.275ميليارد

2 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 106متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 11.5ميليارد

4 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top