جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 4.875ميليارد

3 خواب 325متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 5.85ميليارد

4 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, دو نبش, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 670ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.295ميليارد

2 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 336ميليون

48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 5.385ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top