جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 18

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, نما ندارد, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.216ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.155ميليارد

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top