جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 700ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.8ميليارد

350متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 810ميليون

208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه 15 متری سوم

قیمت کل : 1.2ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.1ميليارد

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی - جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.79ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.8ميليارد

280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top