جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه فرخ شهر

قیمت کل : 508ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه فرخ شهر

قیمت کل : 450ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 490ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.184ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.95ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.92ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.848ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top