جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 599ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دونبش, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.98ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

5 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت معاوضه در منطقه چمران

قیمت کل : 3.22ميليارد

4 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا اول

قیمت کل : 3.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 2.47ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه بربرقلعه

سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.196ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top