جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 6.72ميليارد

3 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 7.344ميليارد

408متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مسکونی کلنگی جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان ابوذر جنب کوچه یاوری

قیمت کل : 1.12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 170ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 270ميليون

6 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 280ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه والفجر

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

185متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملکي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 6.4ميليارد

3 خواب 413متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top