جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 880ميليون

564متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.8ميليارد

130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دو طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

قیمت کل : 2.335ميليارد

4 خواب 304متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 982ميليون

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در هشتپر منطقه پاسداران

قیمت کل : 674ميليون

سن بنا , دو نبش, سند تك برگ آزاد, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 953ميليون

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.282ميليارد

18 خواب

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top