جستجوی ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه رودکی

قیمت کل : 5.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 710ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1.1ميليارد رهن : 180ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.26ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 3.63ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.7ميليون

3 خواب 310متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top