جستجوی ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.337ميليارد

311متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.65ميليارد

435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت معاوضه در اصفهان منطقه 8

283متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 291ميليون

162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top