جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 816ميليون

170متر متر مربع

کاربری معاوضه با مغازه, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13.26ميليارد

245متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 1.75ميليارد

120متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 1.18ميليارد

100متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهران نو

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 15.4ميليارد

4 خواب 550متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.944ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top