کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 2ميليارد

15 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 656ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 4ميليارد

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه سایر, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

12 خواب 680متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 2.65ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 28سال , طبقه سایر, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 2.65ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top