جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 18

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, نما ندارد, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 430ميليون

105متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.2ميليارد

180متر متر مربع

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.71ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.296ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 5.362ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 810ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top