جستجوی ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.8ميليارد

360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 6.65ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.5ميليارد

4 خواب 286متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.7ميليارد

301متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 14.3ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی-جنوبی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 4.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 8.25ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top