جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه کاشانی

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 5

6 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 3

5 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 5

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک استقلال

قیمت کل : 9

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top