جستجوی ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.8ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 6.2ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 7.5ميليارد

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ساخت 3 واحد 160متری 1 پارکینگ 160متری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 6.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از ساختمان, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 4.68ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top