جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 1

7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 4

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

قیمت کل : 9

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 3

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 3

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار بعثت

قیمت کل : 2

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بولوار سیبویه

قیمت کل : 3

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top