جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.1ميليارد

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

زمین-کلنگی جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 1.5ميليون

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 11.34ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دو طبقه, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2.2ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top