جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما ندارد, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه 500متر حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بولوار عدالت

رهن : 1 اجاره : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 4

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4

5 خواب 3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1

2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top