جستجوی ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 8.3ميليارد رهن : 700ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 6.475ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 270ميليارد

800متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 3.25ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 12ميليارد

7 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 11.5ميليارد

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه خیابان زند

قیمت کل : 7.5ميليارد

8 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دو طبقه, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه گلستان

قیمت کل : 4.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 17.5ميليارد

662متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top