جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 3.3ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 2.677ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2.52ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معدل

قیمت کل : 2.4ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 3.5ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 17.112ميليارد

6 خواب 552متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top