جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 23سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند باغي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه غربی

قیمت کل : 3

1 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 3

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی-جنوبی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top