جستجوی ملک

زمین-کلنگی جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 375ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه قدمگاه غربی

قیمت کل : 2.5ميليارد

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 14ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 35.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه متری 27, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 4.35ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , سیستم نقشه 1طبقه و نیم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو بر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 8.75ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 13.45ميليارد

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 7.128ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top