جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری و مسکونی, سن بنا , غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 7.5ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه آبیاری

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 4.85ميليارد

4 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.901ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 6.6ميليارد

3 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 4.56ميليارد

304متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 5.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 4.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top