جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه یک طبقه, سیستم نقشه ویلائی, دو ممر, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 7

5 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دو طبقه, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دو طبقه, درب از ساختمان, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین-کلنگی جهت فروش در منطقه شهرک ترافیک

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین-کلنگی جهت فروش در منطقه شهرک ترافیک

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 1دانگي, ...

جزئیات ملک

زمین-کلنگی جهت فروش در منطقه شهرک ترافیک

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 1دانگي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دو طبقه, دو نبش شمالی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top