جستجوی ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.25ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 4.2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا قدیمی , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, مرکزشهر, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 6.6ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top