جستجوی ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.25ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.54ميليارد

550متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 135ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 135ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ یقطین

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top