جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیبویه

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیبویه

رهن : 40ميليون اجاره : 4تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , درب از ساختمان, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top