جستجوی ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیبویه

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیبویه

رهن : 40ميليون اجاره : 4تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , درب از ساختمان, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 45ميليون اجاره : 15ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

570متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 10ميليارد

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 9ميليارد

700متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top