جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه یقطین

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

360متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار صلح

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

480متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ جنت

اجاره : 6ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.25ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top