جستجوی ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 6.3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 3ميليارد

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 14ميليارد

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 80ميليون اجاره : 17ميليون

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 15سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 150ميليون اجاره : 17ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top