جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي

150متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 15سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری نمایشگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 5.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارعدالت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه تعمیرگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي

210متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

220متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

220متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top