جستجوی ملک

کارگاه و گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : ?

کاربری تجاری, سن بنا , سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه و گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قرآن

قیمت کل : 1

کاربری تجاری, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top