جستجوی ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شاهرود منطقه شاهرود- مرکزی

رهن : 7ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره در شاهرود منطقه شاهرود- مرکزی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه ۴

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 6.3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top