جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در پاکدشت (پلشت)

قیمت کل : 550ميليون

600متر متر مربع

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بلوار شفق

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در پرند منطقه شهرک صنعتی

اجاره : 35ميليون

3200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , درب از حیاط و ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

1800متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

1800متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 11ميليارد

3700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 11ميليارد

3700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 5.28ميليارد

4098متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top