جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه 35 کیلومتری جاده سپیدان

قیمت کل : 950ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

قیمت کل : 1.1ميليارد

600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه زرقان

قیمت کل : 2.5ميليارد

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در پرند منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 0.001تومان اجاره : 0.001تومان

3200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , درب از حیاط و ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه جاده خاتونک

قیمت کل : 240ميليون

1600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در زیبا‌شهر منطقه شهرک کاسبین

قیمت کل : 2.5ميليارد

3600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شهر‌صنعتی‌البرز (الوند)

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top