جستجوی ملک

کارخانه جهت پیش فروش در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه نرسیده ب زرقان

قیمت کل : 5ميليارد

1500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری کارگاهی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در مشهد منطقه جاده سیمان

قیمت کل : 1.6ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا 17سال , شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در کرج منطقه شهرک اشتهارد

قیمت کل : 3.5ميليارد

3240متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,مشارکت در ساخت در سعادت شهر (سعادت آباد)

قیمت کل : 1ميليارد

2400متر متر مربع

سن بنا نوساز , سه نبش, سند ؟, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top