جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه جاده خاتونک

قیمت کل : 240ميليون

1600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در زیبا‌شهر منطقه شهرک کاسبین

قیمت کل : 2.5ميليارد

3600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در شهر‌صنعتی‌البرز (الوند)

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

کارخانه واداری جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 2.5ميليارد

سن بنا , سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در املش

قیمت کل : 1.3ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا 15سال , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن, در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top