جستجوی ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.4ميليارد

1400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در املش

قیمت کل : 1.3ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا 15سال , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن, در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت پیش فروش در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top