جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در آباده

قیمت کل : 1.75ميليارد

1750متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top