جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 7.3ميليون

24متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7.3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top