جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه طالقانی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

5 خواب 335متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 150ميليون اجاره : 7ميليون

70متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top