جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 60ميليون اجاره : 8ميليون

160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 715ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

14 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top