جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

210متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

2 خواب 270متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر خیابان چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 360ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

5 خواب 310متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, دو بر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

5 خواب 310متر متر مربع

سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

135متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

5 خواب 270متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top