جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 120ميليون اجاره : 7.3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7.5ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار دانشجو

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فخراباد

قیمت کل : 9.92ميليارد رهن : 110ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top