جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 7.5ميليون

3 خواب 260متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه هشتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 60ميليون اجاره : 7.5ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 120ميليون اجاره : 7.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سردخانه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top