جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 7.5ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل باغ صفا

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

میوه فروشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل باغ صفا

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

8 خواب 600متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 2.2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top