جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

75متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

8 خواب 320متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top