جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

128متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 8ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

138متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.148ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 468متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصر قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top