جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 60ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 410متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 60ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top