جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 160ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

70متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 7.5ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سارینا1

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

142متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top