جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

4 خواب 185متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 142متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش منطقه فازA

رهن : 30ميليون اجاره : 7.5ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top