جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 25متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 193متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, دو نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top