جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7.5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 190ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه نیم طبق زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top