جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی دیدنی ها

رهن : 105ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعت

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان برج دوقلوها

رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش

اجاره : 7ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7.5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 190ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه نیم طبق زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top