جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 5.825ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

65متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top