جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار 6

قیمت کل : 45ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه پل شیری یکم

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 8.9ميليون

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه منوچهری3

قیمت کل : 4.28ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه7

قیمت کل : 6.65ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد 4

قیمت کل : 9.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 24.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 3.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 5.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 7.2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top