جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 4 جیشیر

قیمت کل : 4.32ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 3 هشت بهشت

قیمت کل : 1.615ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه 4 بزرگمهر

قیمت کل : 1.48ميليارد

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه 1 مطهری

قیمت کل : 3.3ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه انقلاب

قیمت کل : 800ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اصفهان منطقه میدان امام

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 10فرسان

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 22بهمن4

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 2.1ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top