جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 80ميليون اجاره : 4.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 6.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه علامه امینی

قیمت کل : 4.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اشکاوند

قیمت کل : 1.068ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4.18ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 5.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق سوم

قیمت کل : 2.25ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top