جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس

قیمت کل : 1.7ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.68ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.512ميليارد

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.554ميليارد

268متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه 15 متری دوم

قیمت کل : 1.75ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.625ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 1.625ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top