جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.7ميليارد

5 خواب 305متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان - 12 متری نمازی

قیمت کل : 1.65ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد - پزشکان

قیمت کل : 1.74ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 1.55ميليارد

5 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.53ميليارد

3 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف و اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه معدل

قیمت کل : 1.6ميليارد

31متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شمس

قیمت کل : 1.53ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.71ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top