جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.54ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.54ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.61ميليارد

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 1.572ميليارد

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 1.69ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.56ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.57ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.596ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top