جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه شهید بهشتی جنوبی

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.55ميليارد رهن : 400ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.56ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.575ميليارد

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.584ميليارد

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 900متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 1.6ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

125متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مرغداری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1.6ميليارد

900متر متر مربع

کاربری مرغداری, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه مرغداری, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top