جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

قیمت کل : 1.62ميليارد

8 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.57ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.711ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 1.55ميليارد

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 1.54ميليارد

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 1.57ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج 6

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا دوم 6

قیمت کل : 1.68ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 1.66ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top