جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.525ميليارد

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.59ميليارد

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.695ميليارد

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.52ميليارد

165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.55ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه همکف, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.572ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.573ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top