جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.62ميليارد

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قصرالشت

قیمت کل : 1.635ميليارد

3 خواب 327متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.522ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دنا -خیابان خلبان راد فر

قیمت کل : 1.541ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.68ميليارد

2 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.561ميليارد

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.515ميليارد

303متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top