جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 1.56ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.67ميليارد

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خ ملک جنوبی3

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.53ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 1.61ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.53ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.75ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top