جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1 رهن : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top