جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نیروی هوایی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.6ميليارد

107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک مطهری

قیمت کل : 1.55ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه یازدهم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه یازدهم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 1.62ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, غربی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 1.62ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.65ميليارد

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هفتم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top