جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فضیلت

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نارون

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top