جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد - پزشکان

قیمت کل : 1.68ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.68ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.68ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 1.692ميليارد

2 خواب 141متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه نهم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه کلبه

قیمت کل : 1.65ميليارد

3 خواب

سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کلبه

قیمت کل : 1.62ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کلبه

قیمت کل : 1.551ميليارد

3 خواب 141متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top