جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه یازدهم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 1.62ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, غربی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 1.62ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.65ميليارد

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هفتم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 1.627ميليارد رهن : 60ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر- گودرزی

قیمت کل : 1.63ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.63ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 1.72ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.73ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top